Normes a casa, com posar-les correctament?

normes a casaCom posar normes a casa és un tema important que segur més d’una vegada t’ha portat de cap a l’hora d’educar. Entenem per normes el conjunt de regles que ens ajuden a conviure en harmonia, pau i llibertat. És a dir les normes bàsiques de convivència on el respecte és el valor essencial. Normes que ens portin a respectar i a ser respectats.

 

Sincerament, no és fàcil posar normes a casa, però us puc assegurar que seguint els consells que se’ns ofereix des de la Disciplina Positiva podem fer que aquesta feina sigui més senzilla.

 

Coneixes la diferència entre norma i límit?

Crec que és important aclarir la diferència entre norma i límit. Norma és una regla que regula la vida quotidiana i tota norma porta implícita un límit que delimita els extrems.

Segons Rosa Jové en el seu llibre “Ni rabietas ni coflictos“, la paraula límit hauria de fer-se servir amb més cura. No volem limitar als nostres fills, volem que aprenguin a conviure i a comportar-se segons les normes establertes.

Com ajuden les normes a casa als nostres infants?

· Conèixer les normes i els seus límits donen seguretat i tranquil·litat.

· Complir amb les normes ajuda a desenvolupar valors com el respecte i la tolerància.

· Practicar les normes els ajuda a crear una escala interna de valors on distingir els comportaments adequats dels inadequats.

· L’ajuden en definitiva, a regular la seva vida i el seu comportament en societat.

· Establir normes coherents afavoreixen les relacions entre pares i fills.

5 Consells per a dissenyar normes a casa respectuoses amb els nostres infants.

1. Les normes han de ser trobades entre tots els membres de la unitat familiar. Sempre que es pugui els infants han de participar activament en el procés. Els ajudarà a sentir-se protagonistes i a mostrar-se més col·laboradors i participatius en el seu compliment.

2. Les normes han de ser coherents. Formulades de manera clara i precisa. Sense deixar lloc a males interpretacions.

3. Les normes s’han de plantejar de manera positiva. Que indiquin allò que volem aconseguir, el que és correcte. No fer referència sobre el que no s’ha de fer.

4. Converteix-te en un bon exemple respectant tu també les normes. Els nostres fills i filles necessiten que els hi ensenyem com ho han de fer.

5. Les normes portaran associades unes conseqüències en cas de no ser completes. Sempre que sigui possible deixarem que els nostres fills i filles hi participin en la determinació de les conseqüències. Hauran de ser clares i coherents amb la norma a que fan referència. 

 

Les normes s’han d’anar repassant i modificant per adaptar-se als canvis que els nens fan en créixer i a les noves situacions que es van creant.

 

Hem de tenir molt present que existeix un grup de normes en que els infants no hi poden participar, ja que són el grup de les “no opcionals” (agredir físicament o verbalment, així com les que fan referència a la seguretat de l’infant).

 

Les normes sempre haurien d’utilitzar-se per a desaprovar la conducta de l’infant. Mai al nen o la nena com a persona. Ell no és un irrespectuós, el que passa és que amb la seva conducta no ha respectat a una tercera persona.

 

Potser també et pot interessar:

GRACIAS

POR SUBSCRIBIRTE!