Educar amb intel·ligència emocional

El terme d'intel·ligència emocional apareix per primera vegada a l'inici de la dècada dels noranta de la mà dels psicòlegs Salovey i Mayer encara que es popularitzà gràcies al psicòleg nord-americà Daniel Goleman i el seu llibre "Intel·ligència Emocional".   La intel·ligència emocional es podria definir com la capacitat que…

Llegir més

GRACIAS

POR SUBSCRIBIRTE!